+381642849255; +381645020059; +381113511306 dr-zdravkovic@hotmail.com Borska 13b, Beograd

Oralna hirurgija

U slučajevima kada se određena oboljenja ne mogu sanirati konzervativnim metodama, pristupamo hirurškoj terapiji. Ovo je oblast koja stvara najveći strah i neprijatnost kod pacijenata, međutim stručan pristup, adekvatan plan terapije, primena odgovarajuće anestezije, a zatim i poštovanje uputstava što se tiče postoperativnog perioda, nelagodnosti koje intervencija može izazvati su svedene na minimum.

Oralna hirurgija podrazumeva rutinsko i komplikovano vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korenova, vađenje zuba u terminalnom stadijumu parodontopatije, korekciju gingivalnih i koštanih defekata, uklanjanje lezija oko korena zuba.